Filipino 8

Filipino 8 Ika-apat na Markahan–Modyul 7 Mga Hakbang Sa Pagsasagawa Ng Isang Kawili-wiling Radio Broadcast

Filipino 8 Ikaapat na Markahan –Modyul 1 FLORANTE AT LAURA Talambuhay ni Balagtas at Kaligirang Kasaysayan ng Akda

Filipino 8 Ikaapat na Markahan –Modyul 2 FLORANTE AT LAURA Paglalahad ng Damdamin, Saloobin Pangyayari at Pagsusuri ng Kaisipan

Filipino 8 Filipino Modyul

Filipino 8 Modyul 1: Karunungang Bayan

Filipino 8 Modyul 2: Matatalinghagang Pahayag at Eupemistiko o Masining na Pahayag

Filipino 8 Modyul para sa Ikalawang Markahan (PIVOT)