Edukasyon sa Pagpapakatao 8

Edukasyon sa Pagpapakatao Ikaapat na Markahan – Modyul 12.A Katapatan sa Salita at Gawa (Linggo: Una)

Edukasyon sa Pagpapakatao Ikaapat na Markahan – Modyul 12.B Katapatan sa Salita at Gawa (Linggo: Ikalawa)

Edukasyon sa Pagpapakatao Ikaapat na Markahan – Modyul 13.A Ang Seksuwalidad ng Tao (Linggo: Ikatlo)

Edukasyon sa Pagpapakatao Ikaapat na Markahan – Modyul 13.B Ang Seksuwalidad ng Tao (Linggo: Ikaapat)

Edukasyon sa Pagpapakatao Ikaapat na Markahan – Modyul 14.A Karahasan sa Paaralan (Linggo: Ikalima)

Edukasyon sa Pagpapakatao Ikaapat na Markahan – Modyul 14.B Karahasan sa Paaralan ( Linggo: Ika-anim )

Edukasyon sa Pagpapakatao 8 Modyul 10: Komunikasyon ng Pamilya

Edukasyon sa Pagpapakatao 8 Modyul 11: Komunikasyon sa Katatagan at Kaunlaran ng Pamilya

Edukasyon sa Pagpapakatao 8 Modyul 12: Angkop na Kilos sa Maunlad na Komunikasyong Pampamilya

Edukasyon sa Pagpapakatao 8 Modyul 13: Responsibilidad sa Pamilya at Lipunan