Grade 8

Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan - Modyul 5: Ang Mga Bansang Nagkakaisa ( United Nations)

Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan – Modyul 1: Mga Dahilan, Mahahalagang Pangyayaring Naganap sa Unang Digmaang Pandaigdig

Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan – Modyul 2: Ang Unang Digmaang Pandaigdig (Mga Naging Bunga)

Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan – Modyul 3: Ikalawang Digmaang Pandaigdig (Dahilan at Mahahalagang Pangyayari na Naganap)

Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan – Modyul 4: Ang Bunga ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig

Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan – Modyul 6: Iba’t Ibang Ideolohiyang Politikal at Ekonomiko

Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan – Modyul 7 EPEKTO NG MGA IDEOLOHIYA, NG COLD WAR AT NEOKOLONYALISMO SA IBA’T IBANG BAHAGI NG DAIGDIG

Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan – Modyul 8: Mga Pandaigdigang Organisasyon

ARTS Quarter 4 – Module 4a Festival and Theater Arts: China and Japan

ARTS Quarter 4 – Module 4b: Festivals and Theatre Arts: Indonesia and Thailand